تخفیف
راهنمای انتخاب مخزن هیدرولیک
کد کالا: رایگان
۰ تخفیف
۰ تومان
ناموجود
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
بررسی

مخزن نگهداری سیال هیدرولیک
۱- فیلتر
محل قرار گیری فیلتر ۱.۵ تا ۲ سانت بالاتر از کف مخزن سیال میباشد.
قرارگیری فیلتر بالاتر از حد مجاز باعث ایجاد جریانهای گردابی میشود و در نتیجه هوا میتواند وارد خط مکش شده و خط فشار اصطلاحاً دچار هوا گرفتگی میشود و با توجه به تراکم پذیری هوا، این پدیده باعث ایجاد اختلال در عملکرد لیمیت سوییچ ها گردد. تصور کنید روی یک بالابر هیدرولیک که هوا به درون سیلندر آن نفوذ کرده باری به وزن ۵۰۰ کیلوگرم را به ارتفاع ۶ متری حمل میکند، در ارتفاع ۶ متری پس از رسیدن به میکروسوییچ(قطع کن) بالا ، مدار فرمان با بازخوردی که در حالت NO یا NC از قطع کن دریافت میکند متوجه رسیدن بالابر به نقطه بالا شده و قبل از رسیدن پیستون به نقطه مرگ بالا(بالاترین نقطه قابل حرکت جک)
موتور خاموش شده و عمل توقف صورت میپذیرد. در این زمان به دلیل در حال تحریک بودن میکروسوییچ بالا ،شستی حرکت به بالا غیر فعال شده و فقط شستی حرکت به پایین قابل استفاده میباشد. اکنون با خالی شدن بار از روی بالابر و منبسط شدن هوای محفوظ (هوا تحت فشار دچار انقباض میگردد) در سیلندر جک ، کابین بالابر به سمت بالا حرکت کرده و میکرو سوییچ از حالت تحریک خارج میگردد. در این حالت مجددا شستی بالا در مدار قرار گرفته قابل استفاده می باشد که در صورت فشردن ، مدار فرمان که دیگر تحت تاثیر لیمیت بالا قرار ندارد فرمان استارت موتور را ارسال و با راه اندازی موتور ، بالابر به سمت بالا حرکت کرده و علاوه بر ایجاد خطرهای متعدد، مانند برخورد کابین، بار یا نفر با موانع بالادستی امکان آسیب دیدن تجهیزات هیدرولیکی به دلیل رسیدن پیستون جک به نقطه مرگ بالا  وجود دارد.
۲- ظرفیت فیلتر
ظرفیت دبی فیلتر باید دو تا چهار برار دبی نامی پمپ باشد . این ظریب به علت جلوگیری از عقب ماندگی فیلتر و خرابی آن میگردد.
۳- خط برگشتی
خط اصلی برگشت سیال باید بوسیله یک لاین غیر فلکسیبل تا ۱ سانت مانده به کف مخزن و در ناحیه مقابل خط مکش کشیده شود که در صورت عدم توجه به این نکته باعث ایجاد کف در سیال میگردد.
۴-نصب Baffle plates


با نصب صفحات جدا کننده(موج گیر) بین قسمت مکش و تخلیه میتوان از گردش سریع سیال درون مخزن جلوگیری نمود که دارای مزایای زیر می باشد.کمک به ته نشین شدن ذرات معلق در روغن
کند نمودن گردش سیال
کمک به جداسازی هوای مختلط شده با سیال
جلوگیری از بروز جریانهای سیلابی
کمک به انتقال حرارت
ارتفاع صفحات موج گیر باید ۳۰درصد ارتفاع روغن درون مخزن باشد.
۵- شاخص روغن
نصب یک شاخص جهت اطلاع از سطح سیال موجود در مخزن.
۶-پیچ تخلیه
پیچ تخلیه در پایین ترین قسمت مخزن نصب میگردد و در مخازن بزرگ که انجام جابجایی سخت میباشد ، الزامیست.
۷-کاور داخلی
درصورتی که جنس مخزن قابل اکسیداسون باشد ،جهت جلوگیری از زنگ زدگی احتمالی سطوح خالی از سیال ، میبایست سطح داخلی دارای پوشش مناسب (رنگ باشد).
۸- لاین تخلیه و مکش میبایست شیبدار پخ زده شود تا از ایجاد حرکات مغشوش روغن برگشتی و مکشی جلوگیری گردد.
۹- درب مخزن
جهت لود(پرکردن) مخزن میبایست درب متناسب با حجم مخزن که دارای صافی میباشد در بالای تانک(مخزن روغن) نصب گردد.